บอลสเต็ป บอลชุด

บอลสเต็ป บอลชุด

ชัยชนะของการทดสอบแบบสุ่ม การค้นหาไวน์โบราณ และประวัติศาสตร์ของภาพลวงตา

ชัยชนะของการทดสอบแบบสุ่ม การค้นหาไวน์โบราณ และประวัติศาสตร์ของภาพลวงตา

The X Club สำนักพิมพ์ Ruth Barton University of Chicago (2018) เป็นเวลาหลายทศวรรษในช่วงปลายทศวรรษ 1800 ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิทยาศาสตร์เก้าคน (ในนั้นเป็นนักชีววิทยา Thomas...

Continue reading...